Cyfreithwyr yn Brasil a Phortiwgal! Mae'r holl gyfreithwyr yn ar-lein.


Portiwgaleg Cenedligrwydd


A gallaf ddweud yn onest, despitu, mae'n dangos diddordeb mewn gwneud yn siŵr fy mod yn deall pob agwedd ar y broses gyda gwybodaeth fanwlFelly lefelu fy disgwyliadau o ran cymhlethdod y broses, amseru, ac yn ei ymrwymiad i wneud ei swydd orau i gyflawni llwyddiant. Diolch yn fawr i chi am eich holl cefnogaeth. Forever ddiolchgar.